Çalışanları belli bir konuda bilgilendirmek, onların kuruma olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırmaya
yönelik öğlen aralarında veya mesai bitimlerinde 60 dakikayı geçmeyecek şekilde, görsel destekli ve soru
cevaplarla etkileşimin sağlandığı sunumlardır.

Belli başlı 60 Dakikada sunum konularımız;
1. Dün Bugün Yarın Ekonomi ve Finans
2. Blok Zincir ve Kripto Paralar
3. Satınalma Sırları
4. Fitoterapi ve Sağlıklı Beslenme
5. VUCA’da
6. Bu İşte Bir Mizah Var
7. 4 +1 Ö
8. Çalışanların Gönlüne Girmek
9. Yeni Dünyada Duygusal Çeviklik
10.Dünyanın % 70-80’i
11. Finansal Kültür

 

Erkan ÖZ

Katılımcıların blokzincir teknolojisi ne olduğunu, şifreleme tekniklerini, kayıt defteri kullanımını ile ilgili kavramları ve bu teknolojiden etkilenecek konuları ile ekonomideki kullanım alanlarının analizini daha geniş vizyonla, hangi bilimsel temellere dayandığını paylaşıyoruz.

Kripto Paralar

 • Elektronik dünyada “nakit”
 • Paranın tarihteki yolculuğu
 • Para ve Devlet
 • Bilgi paylaşımı ve değer transferi
 • Coin ve Token farkı

Blokzincir

 • Karşı taraf riski
 • Kurum kavramı
 • Blokzincir teknolojisi
 • Merkezi ve Merkezi olmayan mimariler
 • Blokzincir teknolojisinden etkilenecek alanlar
 • Blokzincir uygulamaları
 • Mevzuat ve regülasyon

Cengiz Ferhat ALTAY

Başlı başına epey yorucu ve yıpratıcı bir unsur olan iş stresine bir de günlük yaşamda sıklıkla karşılaştığımız iletişim kazaları ve çatışmalar da eklenince iş hayatı bazen gerçekten de zorlu bir mücadele haline gelebiliyor. Oysa artık stresle başa çıkabilmenin, can sıkıcı iletişim kazaları ve çatışmaların önüne geçebilmenin yepyeni ve oldukça eğlenceli bir yolu var: MİZAH! 

BU İŞ’TE BİR MİZAH VAR; renkli, canlı ve iz bırakan paylaşımlarda bulunarak, etkili bir iletişim dili ve pratiğinin önemini katılımcılarımızla birlikte keşfettiğimiz yüksek enerjili ve kahkaha dolu interaktif bir grup etkinliğidir.

İletişimin her an her noktada can alıcı olduğu iş dünyasında mizahın rahatlatıcı ve iyileştirici gücünü keşfetmek ve can sıkıcı iletişim kazalarının önüne geçebilmek için yeni ve eğlenceli bir yol arıyorsanız BU ‘İŞ’TE BİR MİZAH VAR’ı mutlaka deneyimlemelisiniz.

Alper TOPER

Dünyadaki çalışanların %87’si ya işine tam bağlılık hissetmiyor ya da hali hazırda bağlılığını kaybetmiş durumda. Bu, hem bireyler hem yöneticiler hem de kurumlar açısından ciddi bir küresel kriz anlamına geliyor. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, işinde daha motive olan insanlar hem daha kaliteli işler hem de daha iyi sonuçlar üretiyor. Bağlı, etkin ve harekete geçirilmiş olma ihtimalleri de daha yüksek olduğundan, şirketlerinde daha uzun kalmaları söz konusu oluyor, bu da personel devir oranını düşürüyor.

Ayrıca, kariyerinde daha derin bir anlam bulanlar, günlerinin daha enerjik ve tatmin edici geçtiğini görüyor ve işlerini en büyük neşe ve gurur kaynaklarından biri olarak sayıyor.

 • Neler, insanların kendilerini işine bağlı hissetmesine yardım eder?
 • Neler, insanların işten ayrılmak istemesine neden olur?
 • Hangi faktörler motivasyon seviyelerini yükseltir veya düşürür?
 • Motivasyonun “neden”i.
 • Motivatörlerinizi keşfedin
 • Takdir ve ödüllendirme nasıl yapılmalı?

Murat YEŞİLYURT

Türkiye, dünya ekonomisi ve küresel finans piyasalarındaki son gelişmeler neler? Makro veriler ışığında mevcut ve beklenen ekonomik konjonktür ve sektörlere yansımaları neler olacaktır? Ulusal ve Uluslararası Göstergeler ekonomimizi nereye taşır? Sorularına cevap bulacağımız keyifli bir 60 dakika

  • Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Son Gelişmeler
  • Ekonomi ve Finans Dünyasındaki Değişimler

Murat YEŞİLYURT

İnsan hayatının çok uzun döneminde dünyanın sadece %29,2 lik kısmını kullanarak yaşamı sürdürüyor. Peki geride kalan %70,8 lik kısmında neler yaptınız ya da kullanmak aklınıza geldi mi?

Bugün sizleri kullanmadığımız ya da çok az kullandığınız o kocaman dünyaya götürmek, kendinize, takımınıza ve düşüncelerinize farklı bir bakış açısı ile tanıştırma vakti.

 • Deniz neden insan hayatında?
 • Deniz ve İnsanın birlikteliği
 • Denizci olmak ve yaşama etkisi
 • Yelkenci olmak bizden neler alıyor bize neler veriyor?
 • Yerçekimini hissetmemek
 • Ve son biz şimdi denizci olduk mu?

Uzm. Dr. ilkay KESKİNEL

Antik çağdan itibaren tarih boyunca hemen hemen tüm kültürlerde tedavi amacıyla bitkilerden yararlanılmış ancak kimyasal ilaçların yükselişe geçişiyle beraber bitkisel tedaviler geri planda kalmıştır. Gerek “bütünsel” tıp anlayışının yaygınlaşmaya başlaması, gerekse hastaların ilaç yan etkilerinden çekinerek daha “doğal” tedavi yöntemlerinin arayışı içine girmeleri sonucunda fitoterapi, sadece hastalıkların tedavisinde değil, sağlığı koruyucu olarak da son yıllarda önem kazanmıştır.

Geçmişten günümüze fitoterapi o “İlaç” olarak besinler

 • Bitki çayları
 • Olası yan etkiler
 • Bitki-ilaç etkileşimleri

 

Uzm. Dr. ilkay KESKİNEL

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumudur.

Fiziksel sağlığın korunmasında baş rolü bağışıklık sistemi oynar. Bağışıklık sistemimizin %70-80’lik kısmının bağırsaklarımızda yerleşik olduğu düşünüldüğünde, bağırsak sağlığının tüm vücut sisteminin sağlığı için ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır.

 • Sağlıklı yaşamın esasları
 • En büyük bağışıklık organı: bağırsaklarımız
 • Bağışıklığın güçlendirilmesi
 • Gıda güvenliği
 • Besin destekleri
 • Egzersiz: ne az, ne fazla, “orta kararınca”
 • Kimyasallara maruziyet, kaçmak ne kadar mümkün?
 • Plaza çalışanlarının son moda sorunu: “hasta bina sendromu”

Engin KESKİNEL

Şirketlerin daha güçlü, daha rekabetçi ve daha karlı olabilmek için artık sadece satış, pazarlama ve finansa odaklanmaları yetersiz kalmakta. Odaklanmaları gereken alanlarına Satınalma’yı da eklemeleri gerekmekte. Günümüzde Satınalmaya odaklanamayan şirketlerin maalesef rekabet etme şansları azaldığı gibi karlılıkta da istedikleri sonuçları almaları imkansız.

Peki doğru satınalma yapıyor muyuz?

Satınalma kariyerimdeki gözlem ve deneyimlerime dayanarak tespit etmiş olduğum 20 ipucu, satınalma ki bakışınızı değiştirecektir.

Ayşen KAPRAN

Dünyanın hızla değiştiği bu dönemde yöneticilerin beceri – yetkinlik kavramlarının da hızla gelişmesi ve kuruma katkı yaratması önemsenir oldu. Yönetici gelişim programlarında öne çıkan konular daha birkaç yıl öncesine yönetsel yetkinlikleri öne çıkarırken, 

VUCA;…bize farklı yetkinlikleri öğretti ?

Nıgel Povah’ın işaret ettiği önceki yetkinliklere ek olarak en çok dikkat edilen 4 yetkinlik önem kazandı.

Değişimde 4 Yetkinlik Nedir?

VUCA ÇAĞINDA BİZİ NELER BEKLER ?

 • Dalgalanma (Volatility)
 • Belirsizlik   (Uncertainty)
 • Karmaşıklık (Complexity) 
 • Muğlaklık   (Ambiguity)

Psikolog Ezgi KADIOĞLU

Duygusal Çeviklik” geliştirilebilen bir beceridir ve diğer tüm yetkinliklerin işlevselliğini ve etkisini belirleyen içimizdeki psikolojik gücün kaynağıdır. Kişinin psikolojik esnekliği olmadığı sürece, iletişim, liderlik, problem çözme, stres yönetme, doğru karar oluşturma gibi diğer yetkinlikleri de öğrenme, geliştirme ve davranışa çevirme becerileri de sınırlı kalmaktadır.  

“Duygusal Çeviklik”, tüm liderlik ve yetkinlik gelişim süreçlerinin başlangıç noktası olarak konumlandırılmaktadır.

Amerika, Avustralya ve İngiltere’de son 15 yılda, psikolojik esnekliği geliştirmek üzere kurulmuş olan Kabul ve Kararlılık terapisi ( ACT at Work) yaklaşımı ile çalışanların psikolojik esnekliği arttıkça, duygusal çevikliğin geliştiği psikolojik ve fizyolojik sağlıklarının, iş performanslarının ve yaşam kalitelerinin arttığını gösteren ve bu konuşmanın temelini oluşturan çok sayıda 3. nesil psikolojik araştırma bulunmaktadır.

Cengiz Ferhat ALTAY

Etkili iletişim ve geribildirim kültürünün her an her noktada can alıcı olduğu iş yaşamında; 4+1 Ö yaklaşımı “iş”e yarıyor.

Bu 4 temel kavramın da yardımıyla çok daha etkili bir iletişim becerisi ve geribildirim kültürü geliştirmenin mümkün olabildiğini aktardığımız 4+1 Ö yaklaşımının son bileşeniyse Ö ?