Çalışanları belli bir konuda bilgilendirmek, onların kuruma olan bağlılıklarını ve motivasyonlarını artırmaya
yönelik öğlen aralarında veya mesai bitimlerinde 60 dakikayı geçmeyecek şekilde, görsel destekli ve soru
cevaplarla etkileşimin sağlandığı sunumlardır.

Belli başlı 60 Dakikada sunum konularımız;
1) Dün, Bugün, Yarın Ekonomi
2) Blokzincir ve Kripto Paralar
3) Finansal Kültür
4) Dünyanın %70,8 i
5) Satın Almada 20 İpucu
6) Çalışanların Gönlüne Girmek
7) Fitoterapi
8) Sağlıklı Yaşamın Temel İlkeleri
9) VUCA Çağı

 
Murat YEŞİLYURT
 
60 Dakika’da dijital öğrenme ile katılımcılar pandemi sonrası yeni ekonomik düzen ve piyasalara ilişkin makro verileri, piyasa göstergelerini, istatistiklerin neleri ifade ettiğini pandemi sonrası geçmiş tecrübelerinden bağımsız neden- sonuç ilişkisini algılayacaktır. Bilinen iktisadi doğrular ile Türkiye ve Dünya ekonomisi ve küresel finans piyasalarındaki yeni ekonomik düzen ile oluşacak gelişmeler ve dönüşümler tartışılacaktır.

Erkan ÖZ

Katılımcıların blokzincir teknolojisi ne olduğunu, şifreleme tekniklerini, kayıt defteri kullanımını ile ilgili kavramları ve bu teknolojiden etkilenecek konuları ile ekonomideki kullanım alanlarının analizini daha geniş vizyonla, hangi bilimsel temellere dayandığını paylaşıyoruz.

Kripto Paralar

 • Elektronik dünyada “nakit”
 • Paranın tarihteki yolculuğu
 • Para ve Devlet
 • Bilgi paylaşımı ve değer transferi
 • Coin ve Token farkı

Blokzincir

 • Karşı taraf riski
 • Kurum kavramı
 • Blokzincir teknolojisi
 • Merkezi ve Merkezi olmayan mimariler
 • Blokzincir teknolojisinden etkilenecek alanlar
 • Blokzincir uygulamaları
 • Mevzuat ve regülasyon

Murat YEŞİLYURT

Türkiye, dünya ekonomisi ve küresel finans piyasalarındaki son gelişmeler neler? Makro veriler ışığında mevcut ve beklenen ekonomik konjonktür ve sektörlere yansımaları neler olacaktır? Ulusal ve Uluslararası Göstergeler ekonomimizi nereye taşır? Sorularına cevap bulacağımız keyifli bir 60 dakika

  • Türkiye ve Dünya Ekonomisinde Son Gelişmeler
  • Ekonomi ve Finans Dünyasındaki Değişimler

Murat YEŞİLYURT

İnsan hayatının çok uzun döneminde dünyanın sadece %29,2 lik kısmını kullanarak yaşamı sürdürüyor. Peki geride kalan %70,8 lik kısmında neler yaptınız ya da kullanmak aklınıza geldi mi?

Bugün sizleri kullanmadığımız ya da çok az kullandığınız o kocaman dünyaya götürmek, kendinize, takımınıza ve düşüncelerinize farklı bir bakış açısı ile tanıştırma vakti.

 • Deniz neden insan hayatında?
 • Deniz ve İnsanın birlikteliği
 • Denizci olmak ve yaşama etkisi
 • Yelkenci olmak bizden neler alıyor bize neler veriyor?
 • Yerçekimini hissetmemek
 • Ve son biz şimdi denizci olduk mu?

Engin KESKİNEL

Şirketlerin daha güçlü, daha rekabetçi ve daha karlı olabilmek için artık sadece satış, pazarlama ve finansa odaklanmaları yetersiz kalmakta. Odaklanmaları gereken alanlarına Satınalma’yı da eklemeleri gerekmekte. Günümüzde Satınalmaya odaklanamayan şirketlerin maalesef rekabet etme şansları azaldığı gibi karlılıkta da istedikleri sonuçları almaları imkansız.

Peki doğru satınalma yapıyor muyuz?

Satınalma kariyerimdeki gözlem ve deneyimlerime dayanarak tespit etmiş olduğum 20 ipucu, satınalma ki bakışınızı değiştirecektir.

Alper TOPER

Dünyadaki çalışanların %87’si ya işine tam bağlılık hissetmiyor ya da hali hazırda bağlılığını kaybetmiş durumda. Bu, hem bireyler hem yöneticiler hem de kurumlar açısından ciddi bir küresel kriz anlamına geliyor. Kaliforniya Üniversitesi tarafından yapılan araştırmaya göre, işinde daha motive olan insanlar hem daha kaliteli işler hem de daha iyi sonuçlar üretiyor. Bağlı, etkin ve harekete geçirilmiş olma ihtimalleri de daha yüksek olduğundan, şirketlerinde daha uzun kalmaları söz konusu oluyor, bu da personel devir oranını düşürüyor.

Ayrıca, kariyerinde daha derin bir anlam bulanlar, günlerinin daha enerjik ve tatmin edici geçtiğini görüyor ve işlerini en büyük neşe ve gurur kaynaklarından biri olarak sayıyor.

 • Neler, insanların kendilerini işine bağlı hissetmesine yardım eder?
 • Neler, insanların işten ayrılmak istemesine neden olur?
 • Hangi faktörler motivasyon seviyelerini yükseltir veya düşürür?
 • Motivasyonun “neden”i.
 • Motivatörlerinizi keşfedin
 • Takdir ve ödüllendirme nasıl yapılmalı?

Uzm. Dr. ilkay KESKİNEL

Antik çağdan itibaren tarih boyunca hemen hemen tüm kültürlerde tedavi amacıyla bitkilerden yararlanılmış ancak kimyasal ilaçların yükselişe geçişiyle beraber bitkisel tedaviler geri planda kalmıştır. Gerek “bütünsel” tıp anlayışının yaygınlaşmaya başlaması, gerekse hastaların ilaç yan etkilerinden çekinerek daha “doğal” tedavi yöntemlerinin arayışı içine girmeleri sonucunda fitoterapi, sadece hastalıkların tedavisinde değil, sağlığı koruyucu olarak da son yıllarda önem kazanmıştır.

Geçmişten günümüze fitoterapi o “İlaç” olarak besinler

 • Bitki çayları
 • Olası yan etkiler
 • Bitki-ilaç etkileşimleri

Uzm. Dr. ilkay KESKİNEL

Dünya Sağlık Örgütü’nün tanımına göre sağlık, yalnızca hastalık veya sakatlığın olmaması durumu değil, fiziksel, sosyal ve ruhsal refah durumudur.

Fiziksel sağlığın korunmasında baş rolü bağışıklık sistemi oynar. Bağışıklık sistemimizin %70-80’lik kısmının bağırsaklarımızda yerleşik olduğu düşünüldüğünde, bağırsak sağlığının tüm vücut sisteminin sağlığı için ne kadar önemli olduğu anlaşılacaktır.

 • Sağlıklı yaşamın esasları
 • En büyük bağışıklık organı: bağırsaklarımız
 • Bağışıklığın güçlendirilmesi
 • Gıda güvenliği
 • Besin destekleri
 • Egzersiz: ne az, ne fazla, “orta kararınca”
 • Kimyasallara maruziyet, kaçmak ne kadar mümkün?
 • Plaza çalışanlarının son moda sorunu: “hasta bina sendromu”

Ayşen KAPRAN

Dünyanın hızla değiştiği bu dönemde yöneticilerin beceri – yetkinlik kavramlarının da hızla gelişmesi ve kuruma katkı yaratması önemsenir oldu. Yönetici gelişim programlarında öne çıkan konular daha birkaç yıl öncesine yönetsel yetkinlikleri öne çıkarırken, 

VUCA;…bize farklı yetkinlikleri öğretti ?

Nıgel Povah’ın işaret ettiği önceki yetkinliklere ek olarak en çok dikkat edilen 4 yetkinlik önem kazandı.

Değişimde 4 Yetkinlik Nedir?

VUCA ÇAĞINDA BİZİ NELER BEKLER ?

 • Dalgalanma (Volatility)
 • Belirsizlik   (Uncertainty)
 • Karmaşıklık (Complexity) 
 • Muğlaklık   (Ambiguity)