Globalleşme ile birlikte artan rekabet; kaliteyi, gelişimi, bilginin etkin yönetilmesi ve kullanımını her alanda zorunlu hale getirmektedir. Dünyadaki bu değişim, şirketlerin / kurumların faaliyet gösterdikleri alanlarda etkin ve verimli olmalarını, başka bir deyişle “en iyi olmalarını’” kaçınılmaz kılmaktadır. Bu da işletmeleri / kurumları hızlı bir değişim ve dönüşüme yönlendirmekedir.
 
KAME Danışmanlık olarak; kurumsal yönetim ekseninde gelişmeyi hedefleyen tüm şirketlere / kurumlara; kişisel gelişim, yönetim ve liderlik, ekonomi ve finansal piyasalar yönetimi, stratejik ve kurumsal yapılanma ile ölçme ve değerlendirme (Assessment) konularında özel tasarlanmış ve uygulamalı çalışmalar gerçekleştirmekteyiz.
“Organizasyonların ve kişilerin gelişim yolculuklarında geleceği oluşturmalarına yardımcı oluyoruz”
“Her zaman güvenilen ve tercih edilen danışmanlık firması vizyonu ile çalışmak”
"Kame; doğrudan ayrılmadan, ilkelerinden ödün vermeden daima disiplin içinde organizasyonların ve kişilerin gelişimi için bilgi birikimi ile tüm gayretini ortaya koyar."