Kurumların tüm veya belli bir paydaşlarını bir araya getirerek belli bir konudaki sorunlarını çözmek veya bir konuda strateji yaratmak ya da kurum kültürünü oluşturmak için çalıştaylar düzenliyoruz.

  • Dinamik SWOT Analizi
  • TOWS Matrisi ile Değişim ve Strateji
  • Kurum Kültürü, Vizyon, Misyon, Değer
  • İnovatif Düşünme
  • Çözüm Haritaları
  • Beyin Fırtınası ile Problem Çözme