Kurumların tüm veya belli bir paydaşlarını bir araya getirerek belli bir konudaki sorunlarını çözmek veya bir konuda strateji yaratmak ya da kurum kültürünü oluşturmak için çalıştaylar düzenliyoruz.

  • Dinamik SWOT Analizi
  • TOWS Matrisi
  • Misyon – Vizyon ve Değerler Oluşturma
  • Beyin Fırtınası ile Problem Çözme