İnsana yapılan yatırım etkin bir performans ve iş verimliliği için en önemli stratejilerden biridir. “Beceri Geliştirme” eğitim programlarımızla çalışanlarınızın becerilerini ve yetkinliklerini geliştirmeyi hedeflemekteyiz. Beceri Geliştirme eğitim programı dahilinde vermiş olduğumuz eğitimler;

  • Özel Müşterilerle İletişim
  • İletişim ve İlişki Yönetimi
  • Yazılı İletişim
  • Kültürel Farklılıklar ile İletişim
  • Etkili Sunum Teknikleri
  • Çatışma da  Yönetilir
  • Müzakereyi Yönet
  • Zaman Yönetimi
  • Stres Yönetimi
  • Soru Sorma Teknikleri
  • Zihin Haritası ile Toplantı Yönetimi
  • Biz bir Takımız
  • Takım Uyumumuz
  • Yöneticiyi Yönetmek
  • Zor İnsan Odaklı İletişim
  • Walt Disney Stratejisi
  • Duygusal Zeka Farkındalığı
  • TOWS Analizi
  • Analitik Teknik Yöntemleri  ile Problem Çözme
  • Davranış Tarzı Analizi
  • Tasarım Odaklı Düşünme
  • Proje Yönetimi

ETKİ YARATAN LİDER

 • Pozitif Psikoloji ile Değişim
 • Stratejik Hedefleri Hayata Geçirmede Liderlik
 • Liderlik Adımları
 • TOWS Analizi ile Strateji
 • Kültür Odaklı Yönetim
 • Stratejik Düşünme ile Farklı Olmak
 • İnovasyon ile Büyüme

YÖNETİCİLİĞE İLK ADIM

 • Ekip Yönetimi
 • Yöneticiyi Yönetmek
 • VUCA’da Yönetim
 • Kuşaklar Arası İletişim
 • Hedefe Göre Delegasyon
 • Çalışanın Gönlüne Girme
 • Performansı Yönetmek
 • Kendine ve Ekibine Lider Olmak
 • Geribildirim Yönetimi

Günümüz iş dünyasında artan rekabet şartlarıyla birlikte satış ve müşteri yönetimi son derece kritik önem arz eden bir konuma gelmiştir. “Satış ve Müşteri Yönetimi” eğitim programımızla kurumların satış kadrolarına rakiplerine fark yaratacak vaka bazlı eğitimler sunmaktayız.

Satış ve Müşteri Yönetimi eğitim programı dahilinde vermiş olduğumuz eğitimler;

  • Satış Yolculuğu
  • Satış Kanalı Yönetimi
  • Satışta İlişki Yönetimi ve İkna Sanatı
  • Kilit Müşteri Yönetimi
  • Rekabet Sanatı
  • Satış Koçluğu
  • Satış Ekibi Yönetimi
  • Satışta Veri Yönetimi
  • Müşteri Odaklı İletişim
  • Müşteri İlişkileri Yönetimi
  • Müşteri Deneyimi
  • Müşteri Profiline Göre Satış (Simülasyon)
  • Satışı Yöneten Kim? (Simülasyon)
  • Etkin Tahsilat Yönetimi
  • Gişede Müşteri Odaklı Davranış
  • Gişede Satış Deneyimi
  • Satış Noktası ve Bayi Yönetimi
  • Perakendecilik

Artık kurumlar için satış kadar satınalma faaliyetleri de karlılığı etkileyen faktörlerden biri olmuştur. Bu nedenle kurumlarda satın alırken kar elde ederek rekabette avantajlı olmak görüşü benimsenmeye başlanmıştır. Satınalma eğitim programımızla satınalma ve tedarik zinciri yönetim süreçlerini kavramsal, stratejik, taktiksel ve uygulamalı olarak ele almayı böylece satınalma çalışanlarına konularında uzmanlaştıracak yetkinlikleri kazandırmayı hedefliyoruz.

Satınalma eğitim programı dahilinde vermiş olduğumuz eğitimler;

  • Satın Almada İletişim ve İlişki Yönetimi
  • Tedarik Zinciri Yönetimi
  • Stratejik ve Kategorik Satın Alma Yönetimi

Müşteri memnuniyetinin değerini bilen kurumlar, her müşteri iletişimini, bir fırsat olarak görür. Bilgi talebi, öneri ve şikayet için iletişime geçen müşteride olumlu iz bırakmak yetkin müşteri temsilcileriyle olabilir. Çağrı Merkezi eğitim programımızla her kademede çalışanlara en iyi müşteri deneyimini yaşatmak için gerekli becerilerin kazandırılmasını amaçlıyoruz.

Çağrı Merkezi eğitim programı dahilinde vermiş olduğumuz eğitimler;

  • Telefonda Etkili iletişim
  • Telefonda Etkin Satış
  • Telefonda İkna Becerisi
  • Telefonda Zor Kişilerle Başa Çıkma
  • Telefonda Stresi Yönetmek
  • Özel Müşterilerle İletişim

Mavi Yaka çalışanların performansı, kurumun üretimi verimliliği ve kalitesine direkt etki eder. Mavi Yaka çalışanlarına yapılacak eğitim yatırımı, kurumun üretim süreçlerindeki kalitesini ve performansını olumlu yönde geliştirecektir. 

Mavi Yaka eğitim programı dahilinde vermiş olduğumuz eğitimler;

  • Etkili İletişim Teknikleri
  • Takım Çalışması
  • Çatışma Yönetimi

Günümüzde kurumları değişime ve başarıya götüren en önemli birimlerden biri olan “İnsan Kaynakları”nın doğru kişiyi işe alma, geliştirme ve  kariyerini yönetme adımlarında rolü büyüktür. Bu role destek olacak konularda düzenlediğimiz programlarımız, uygulamalar, raporlamalar ve takip süreçlerini kapsamaktadır.

İK

 • İşe Alım
 • İşçi – İşveren İlişkileri
 • Organizasyon Yönetim Sistemi
 • Kariyer Yönetimi
 • Örgüt Kültürü ve Değerler
 • Motivasyon
 • İK Raporlaması
 • Yetkinlik Bazlı Mülakat Eğitimi
 • İç Assasör(Danışman) Yetiştirme
 • Mentorluk Programı
 • Ücret Yönetimi
 • Performans Yönetimi

EĞİTİM

 • Eğiticinin Eğitimi
 • Eğitim Tasarımı Süreçleri
 • Gelişim Danışmanlığı
 • Ölçme ve Değerlendirme
 • Eğitim Tasarım ve Vaka Oluşturma

 

Kurum başarısı için çalışanların birbirlerini daha iyi tanımaları ve bir takım olmaları artık herkes tarafından kabul edilmiş bir gerçek.  Kurum çalışanlarını plaza ve ofis ortamından biraz uzaklaştırarak açık havada doğa ile buluşturarak onların arkadaşlıklarını geliştirmeyi ve zevk aldıkları bir konuda yapacağımız etkinliklerle başarılı bir takım yaratmayı amaçlıyoruz.

  • Yelken ile Takım Olma
  • Outdoor oyunlaştırma