Günümüzde şirketlerin en önemli ve en sorunlu konularından biri de çalışanlarının performanslarını ölçme ve değerlendirmesidir. Şirket yönetimi adına çalışanların performanslarının ölçülmesi ve değerlendirilmesi çok önemlidir. Yalnız çalışanların performansının ölçülmesinin önemi kadar çalışanın yetkinliğini ölçmek ve belirlemek de bir o kadar önem arz etmektedir. Yapılacak değerlendirme çalışmaları ile çalışanın terfi etmesini, işten çıkarılacağını ya da farklı bir pozisyonda kullanılması gerekliliğini belirleyebilirsiniz. Diğer yandan değerlendirme çalışmaları şirketin kendisini de analiz etmesini sağlamaktadır.
Çalışanın performansını ölçmek için kriterleri belirlemekte ayrı bir sorun teşkil etmektedir. Performans kriterlerinin açık, adil, anlaşılır olması çok önemlidir. Şirketler hedeflerine çalışanları aracılığı ile ulaşabildiği için çalışanının göstereceği performans çok değerlidir. Ölçemediğiniz bir şeyi yönetemeyeceğimiz için değerlendirmek için somut verilere ihtiyaç duyarız. Performans değerlendirmesi yaparken üç noktaya dikkat etmek çok önemlidir.

  • Adaletin sağlanması
  • Değerleme modeli
  • Kriterlerin şirketin amacına göre belirlenmesi

Ölçme ve Değerlendirme hizmetimizi dört ana alanda sunmaktayız;

  • İşe alımda, kurumunuz için aradığınız yetkinliklere sahip ve fayda yaratacak çalışanın seçilmesi,
  • Çalışanlarınızın yetkinlik bazlı kapasitesini ölçümleyerek ve eğitim ihtiyaçlarının tespit edilerek gelişimlerine katkı sağlayarak yeni bir pozisyona geçebilmeleri veya terfi edebilmelerinin desteklenmesi,
  • Belirlediğiniz yetkinliklerle harmanlanmış kurumunuza özel vaka ve rol senaryolarının yazılması,
  • Çalışanlarınızın iç danışman olma yolculuğunda onlara mentorluk yaparak ölçme ve değerlendirme yetkinliklerinin gelişmelerine yardımcı olarak iç assessor yetiştirmesi.